Deze website probeert inzicht te geven in de kosten die bij het afsluiten van een rentedragende lening zoals die van de DUO komen kijken. Deze kosten kunnen door het 'rente-op-rente'-principe flink oplopen en worden vaak onderschat.

De website biedt een eenvoudige calculator waarmee de kosten van een (studie)schuld snel kunnen worden berekend en helder worden gevisualiseerd. De rekenroutines zijn gebaseerd op principes van rentedragende leningen in het algemeen en kenmerken van de leningen bij de DUO in het bijzonder.

Deze website is een particulier initiatief.
Waarom deze site?


Hoe stelt DUO mijn maandbedrag vast?


Waarom krijgt m’n studiegenoot een andere rente berekend dan ik?


Hoe lang moet ik aflossen?


Hoeveel gaat die studieschuld van me nu eigenlijk kosten in totaal?


Kan iemand me alsjeblieft helpen met die berekening?
Er zijn maar weinig financiële producten die door zóveel mensen worden gebruikt en die voor zóveel vraagtekens zorgen.

Hoewel de DUO bepaald niet karig is met informatie in z’n gestylede brochures en een uitgebreide website, hebben veel studenten geen idee hoe groot hun schuld na hun afstuderen zal zijn en hoeveel ze dan maandelijks zullen moeten gaan terugbetalen. Het gevolg: bij veel studenten dringen de werkelijke consequenties van een studieschuld pas écht door op het moment dat de verplichte maandelijkse aflossingen beginnen.

Waarom lukt het het NIBUD toch nog steeds niet om van iedereen een bewust-lenende modelstudent te maken? Hoe komt het dat de lenende student zich vooral ziet als iemand die investeert en niet als iemand die zich diep in de schulden steekt? Waarom zien we op de site van de DUO eigenlijk nooit het bekende logo “geld lenen kost geld”?

geld lenen kost geld

Tja, studeren kost veel geld, medestudenten lijken ook nooit moeilijk te doen over het lenen van geld en bovendien is geld lenen bij de DUO “simpeler dan een kroketje trekken bij de Febo”, no questions asked.

Allemaal logische verklaringen. Maar wat ontbreekt er nog: informatie en inzicht. Dat vind je op deze site. De berekeningen vind je op de voorpagina en onder maandbedrag berekenen, antwoord op je vragen vind je tussen de feiten.


Disclaimer

watkostmijnstudieschuld.nl maakt gebruik van een aantal eenvoudige rekenroutines die gebaseerd zijn op principes van rentedragende leningen in het algemeen en kenmerken van de leningen bij de DUO in het bijzonder.

Echter, de berekeningen die worden uitgevoerd door deze website kunnen verschillen van de daadwerkelijke bedragen en/of aflostijden.

De DUO hanteert onder meer wisselende rentepercentages, die van tijd tot tijd opnieuw worden vastgesteld. Dit kan grote veranderingen in de opbouw van de schuld tot gevolg hebben. Tevens kunnen het tijdstip van aflossen en het berekenen van de maandelijkse schuldopbouw door de DUO invloed hebben op de uitkomst van de berekeningen.

Aan de uitkomsten van de rekenmethoden, of aan enig andere claim op deze website, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.


Contact

Met al uw vragen, suggesties, en kritische opmerkingen kunt u zich wenden tot info@watkostmijnstudieschuld.nl


Deze website is een particulier initiatief.