Sparen of aflossen?

"De rente die ik ontvang op m'n spaarrekening is hoger dan de rente die ik moet betalen bij de DUO/IB-groep; kan ik nu het beste m'n schuld aflossen, of kan ik beter gaan sparen bij de bank?" Op deze pagina vindt je alle informatie!Het antwoord is: Ja, zodra je meer rente op je spaarrekening ontvangt dan dat je over je schuld moet betalen levert het meer op om je geld op een spaarrekening te zetten. Is het veel? Waarschijnlijk niet. Het hangt af van het verschil in rente, en het bedrag dat je maandelijks kunt missen.

Of je het beste kunt gaan sparen of aflossen blijft echter een persoonlijke afweging. Deze pagina kan je helpen om te berekenen hoeveel goedkoper de ene optie boven de andere is. Waar het je niet bij kan helpen is om te bepalen of het voor jou beter is een financiλle buffer op te bouwen of je schulden juist af te bouwen.

Overweeg hierbij het volgende:

  • » Het is altijd goed over een spaarbedrag te kunnen beschikken. Het kan maar zo zijn dat je wasmachine er mee ophoudt net nadat je je vakantie geboekt hebt.

  • » Spaargeld is belastingvrij tot een hoogte van € 20.785 (als alleenstaande, 2011). Je studieschuld mag je daar overigens (met aftrek van een drempelwaarde) weer vanaf trekken.

  • » Je studieschuld staat niet geregistreerd bij het Bureau Krediet Registratie. Echter, het is natuurlijk wel aan te raden om met het bepalen van de hoogte van je hypotheek rekening te houden met de werkelijke hoogte van je maandelijkse lasten. Sinds augustus 2012 is er afgesproken dat 0.75% van je oorspronkelijke lening als maandlast wordt gehanteerd.

  • » Over het algemeen gaan mensen meer verdienen naarmate hun carriθre vordert. Dit levert extra financiele ruimte op. Uiteraard is dit op individueel niveau niet of nauwelijks te voorspellen. Bovendien komen er op latere leeftijd mogelijk weer andere kostenposten bij die nu nog geen rol spelen. Een ander aspect dat een rol speelt in een langlopende schuld als de studieschuld is inflatie. Inflatie zorgt ervoor dat de waarde die je schuld op dit moment vertegenwoordigt afneemt in de tijd. Deze overwegingen worden vaak genoemd om het versneld aflossen van je schuld af te raden.

  • » Alle spaarrentes staan hier op een rijtje. Het actuele rentepercentage dat je verschuldigd bent over je studieschuld vind je op berichten van DUO of via deze link.

Hieronder kun je zelf gaan uitrekenen hoeveel het scheelt als je gaat sparen in plaats van aflossen, of andersom. In feite vergelijk je de 'renteopbrengst' van een spaarrekening met het bedrag dat je kwijt bent aan rente ('rentekosten') op je schuld. De renteopbrengst van een spaarrekening wordt steeds groter naarmate je meer inlegt en er tijd overheen gaat, de rentekosten van je schuld worden steeds kleiner naarmate je meer aflost.

Ik raad je aan ook zeker even naar de getallenvoorbeelden te kijken. Als je dan nog meer wilt weten volgt voor beide opties nog wat achtergrondinformatie.


Zelf rekenen...?

Bereken de renteopbrengst van een spaarrekening bij een vaste maandelijkse inlegBereken de rentebesparing op je schuld bij een vaste maandelijkse aflossing

Doordat je maandelijks een stukje van je schuld aflost ga je minder rentekosten betalen. Bereken hieronder uit hoe groot deze besparing is.
Voorbeeld 1


Hoeveel levert het op als ik maandelijks een bedrag stort op m'n bankrekening?

We gaan rekenen met de volgende gegevens:
Schuld op dit moment: S = € 5000

Rente op jaarbasis: 2%. Dan wordt de rentefactor r = 0.001652. (waarom?).

We bekijken de situatie als we 12 maanden sparen: n =12
Elke maand maken we hetzelfde bedrag over: b=€ 100

Om je spaarssaldo uit te rekenen kun je de volgende formule gebruiken: (waarom?)

als we de gegevens hierboven allemaal invullen:Dat betekent dat je na een jaar lang maandelijks €100 betalen je zo'n €12 aan rente verdient (€1212 - 12 * €100).

Voorbeeld 2


Hoeveel bespaar ik aan rentekosten als ik maandelijks een vast bedrag van m'n schuld aflos?

Om de hoogte van je schuld na 12 maanden uit te rekenen kun je de volgende formule gebruiken: (waarom?)


als we gebruik maken van dezelfde gegevens als hierboven en deze allemaal invullen:

Als je niets had afbetaald had je €5000 * (2/100) = €100 aan rente moeten betalen en was je schuld €5100 geweest. Nu is je schuld €3887.04, een verschil van €5100 - €3887.04 = €1212.96. Hiervan heb je 12 * €100 zelf hebt betaald. Dat betekent dus dat je na een jaar lang maandelijks €100 aflossen je zo'n €12 minder aan rente hebt uitgegeven.

Conclusie

Bij gelijke rente maakt het niet uit of ik nu m'n schuld aflos of het geld spaar.Formules

De formules hierboven lijken moeilijker dan ze zijn. Ik leg hieronder uit hoe ze in elkaar zitten

1) Maandelijks storten op een bankrekening:

We nemen voor het gemak even aan dat je begint met een bedrag van €0. Aan het begin van maand 1 doe je je eerste betaling. Elke betaling die je doet noemen we b. Aan het eind van de maand ontvang je rente. Ik noem dat voor nu even z. (waarom?).

Na een maand is je saldo S dan:

Vervolgens doe je aan het begin van maand 2 direct weer een storting:

En aan het eind van maand 2 krijg je over het geheel weer rente bijgeschreven:

Oftewel:

saldo uitgeschreven
1e maand
2e maand
3e maand
n-de maand ...

Wat levert dit nu op? Wel, er is een handigheidje. Het patroon dat je ziet ontstaan in de rechterkolom kun je namelijk als volgt herschrijven:

Dit is het herschrijven als de som van een geometrische reeks. (Let op: ik heb nu z weer vervangen door 1 + r.)
Dit is hartstikke handig, want hiermee bereken je dus in een klap hoeveel geld je op de rekening hebt staan na n keer een bedrag b storten.

2) Afbetalingen doen op een lening

Stel je doet (op tijdstip t=0) een aflossing van een bedrag b op je schuld S_0.
Je schuld is dan:

Na een maand is het saldo dan gelijk aan je oorspronkelijke schuld minus je afbetaling, maar plus rente. De rente wordt uiteraard alleen berekend over het bedrag dat nog niet is afgelost:

Nu, een andere manier om hier tegen aan te kijken is om de vergelijking hierboven uit te schrijven:

Wat hier staat kun je lezen als, "na 1 maand is het saldo gelijk aan je oorspronkelijke schuld maal de rentefactor (S*z), minus de afbetaling maal de rentefactor (b*z)". Oftewel: het staat gelijk aan je schuld die vermeerdert is met een bepaalde hoeveelheid rente (S*z), maar minus de rente die je niet hoeft te betalen omdat je een afbetaling hebt gedaan (b*z).

Als we vgl 6 er weer even bij pakken en aan het begin van maand 2 direct weer een afbetaling doen:

Over het geheel wordt aan het eind van maand 2 weer rente berekend:


Dit kunnen we allemaal uitschrijven

saldo uitgeschreven
1e maand
2e maand
3e maand
n-de maand ...

Net als voor het eerste voorbeeld kunnen we dit ook herschrijven:

En hiermee hebben we dan in een klap een formule die de hoogte van je schuld geeft na n maanden elke keer een bedrag b aflossen. Superhandig!


Rente


  • » Rente is de vergoeding die een persoon of een instelling ontvangt voor het tijdelijk beschikbaar stellen van kapitaal. Rente wordt meestal opgegeven als percentage, maar om er mee te rekenen is het makkelijker het te beschouwen als een fractie.


  • » Dus als de rente op jaarbasis 2% bedraagt, dan is . Oftewel, na een jaar lang €500 op je rekening te hebben gehad, ontvang je en dan is je saldo

  • » De rente per maand is een iets ingewikkelder verhaal. Dit komt omdat we het hier steeds over samengestelde rente hebben: alle bedragen (spaarbedrag + rente) worden bij elkaar opgeteld en schuiven mee naar de volgende maand en tellen zo iteratief mee. Om aan het eind van het jaar op de juiste rente uit te komen moet je deze iteraties meenemen in de berekening. Om van jaarlijkse rentefactor naar maandelijkse rentefactor te gaan gebruik je de volgende formule


Terug omhoog