De feiten over ...

Als student heb je te maken met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO, voorheen de IB-Groep) omdat deze overheidsinstantie de Wet Studiefinanciering (WSF) uitvoert. De meeste raadsels over je stufi zijn uiteindelijk terug te leiden tot (de kleine lettertjes van) deze wet. Op de site van de DUO - IB-Groep vindt je alles wat je moet weten over studiefinanciering en studieschuld, maar hieronder staan de belangrijkste zaken nog eens genoemd.

Als je direct naar de berekeningen wilt klik je hieronder:
...schuld

 • » Een lening is een lening. Oftewel, zodra je een bedrag hebt geleend heb je een schuld en ben je wettelijk gebonden deze terug te betalen. En ja, er bestaan uitzonderlijke voorwaarden waaronder je schuld wordt kwijtgescholden, maar die uitzonderlijke voorwaarden wens je niemand toe.

 • » Collegekrediet is ook een lening. Hiervoor gelden exact dezelfde voorwaarden als voor je gewone lening.

 • » Je basisbeurs en je eventuele aanvullende beurs zijn speciale leningen. Ze kunnen namelijk worden omgezet in een gift als je je diploma haalt. Maar let op: haal je je diploma niet, dan moet je dus ook je studiebeurs met rente terugbetalen. Vandaar dat op je bericht je prestatiebeurs als ‘voorlopige lening’ staat aangemerkt. Voor het kwijtschelden van de aanvullende beurs gelden speciale voorwaarden.


...rente

 • » Zodra je begint te lenen, wordt er rente in rekening gebracht (voor 1992 golden er overigens andere regels, zie de site van de DUO). Oftewel: je schuld na je afstuderen zal hoger zijn dan het bedrag dat je hebt geleend.

 • » De rentepercentages die de DUO hanteert zijn relatief gunstig. Voor 2011 is de rente vastgesteld op 1.5% op jaarbasis. Het rentepercentage staat echter niet vast.
  • - Heb je nog recht op studiefinanciering? Dan heb je elk kalenderjaar te maken met een nieuw rentepercentage dat de DUO vaststelt.
  • - Ben je afgestudeerd? Vanaf de aanloopfase (eerstvolgende 1 januari na einde studie of studiefinanciering) staat de rente steeds voor vijf jaar vast.

 • » Wil je weten wat de voorgaande jaren het rentepercentage was? Klik hier.

 • » Het rentepercentage dat genoemd wordt is op jaarbasis. De rente wordt echter per dag berekend, en daar krijg jij maandelijks een overzichtje van. (Voor de berekeningen is een maand wettelijk vastgesteld op 30 dagen en een jaar op 360 dagen, zie artikel 6.4 van de WSF voor de volledige wettekst). Omdat de rente per dag wordt berekend maakt het dus ook nog eens wanneer DUO je betaling verwerkt, vandaar ook dat de berekeningen op deze site nooit helemaal exact zullen zijn.

 • » Het rentebedrag wordt berekend met zogenoemde samengestelde interest. Dat betekent dat de rente wordt berekend over je oorspronkelijke schuld plus alle voorgaande rentebedragen. Oftewel, de rente die telkens wordt berekend wordt bij je schuld opgeteld, en de volgende keer wordt er over dat gehele bedrag rente geheven. Hierdoor zal de grootte van je schuld tijdens en na je studie continu op blijven lopen.

 • » Dit kan behoorlijk frustrerend zijn als je al aan het afbetalen bent: een deel van het geld dat je overmaakt ‘gaat dan op’ aan je rentekosten, alleen het resterende deel zorgt ervoor dat je schuld ook daadwerkelijk nog kleiner wordt.

 • » Het kan zelfs zo zijn dat je rentekosten groter zijn dan het bedrag wat je aflost. Je schuld groeit dan ondanks het feit dat je aan het aflossen bent. Erg frustrerend, maar tóch is elke aflossing nog altijd beter dan helemaal geen aflossing.

 • » Hoe wordt dat rentepercentage eigenlijk vastgesteld? Het wordt objectief vastgesteld op basis van andere leningen die de Staat heeft lopen. Zie voor meer info de wettekst in artikel 6.3 van de WSF.

 • » Hoe objectief het ook mag zijn: elke lichting studenten krijgt een verschillend rentepercentage mee voor de komende vijf jaar en deze percentages wisselen flink, soms wel met meerdere procenten. De lening mag dan nog zo gunstig zijn, deze wisselingen kunnen wel leiden tot grote verschillen in de totale kosten.


...terugbetalen

 • » Het terugbetalen van je studie kan al tijdens je studie, maar dat hoeft niet. Je hoeft zelfs niet direct na je afstuderen te beginnen.

 • » Officieel begint de terugbetalingsperiode vanaf 1 januari volgend op je afstuderen.

 • » De eerste 2 jaar van de terugbetalingsperiode hoef je echter nog geen verplichte betalingen te doen. Deze periode heet de aanloopfase.

 • » Na deze twee jaar begint de aflosfase. Je moet dan verplicht gaan aflossen.

 • » Vanaf de aanloopfase wordt het rentepercentage telkens voor vijf jaar vastgezet.

 • » Het bedrag dat je verplicht moet gaan aflossen wordt bepaald door de DUO. Het uitgangspunt is dat je binnen 15 jaar van je schuld verlost bent. DUO rekent dan uit hoeveel je per maand moet gaan betalen om in die tijd je schuld plus de rente over al die jaren in z’n geheel afgelost te hebben.

  • - Het minimale maandbedrag is vastgesteld op € 45,41. Voor iedereen met een schuld van minder dan zo’n € 6250 zal dat betekenen dat ze hun schuld in minder dan 15 jaar aflossen.